جست و جو

اینستاگرام

فیسبوک

تلگرام

021-44224658

sales@farasarma.co

مسئولیت اجتماعی

فرا سرما > مسئولیت اجتماعی

مجموعه های سرآمد به عنوان مراکز پاسخگویی، برای شفافیت و پاسخ‌گویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان، روشی بسیار اخلاقی در پیش می‌گیرند. این مجموعه ها، حساسیت و توجهی ویژه به پاسخ‌گویی اجتماعی و حفظ ثبات زیست بوم سازمان در حال و آینده را داشته و این دیدگاه را ترویج می‌کنند. مسئولیت اجتماعی شرکتی، در ارزش‌های این مجموعه ها، بیان شده است. آنان از طریق مراوده باز با ذینفعان، انتظارات و مقررات محلی و پیرامونی را درک و رعایت کرده و حتی از آن نیز فراتر می‌روند.

شرکت نوآوران تجارت فراسرما ،علاوه بر ایفای مسئولیت‌های تعریف شده؛ مشارکت در حل مسائل مختلف جامعه در چارچوب رعایت اصل مسئولیت اجتماعی شرکتی را در دستور کار خود قرار داده است. لذا تعریف و اجرای برنامه‌ها در حوزه‌های: آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان، سلامت فردی و اجتماعی، توسعه فرهنگی، حفظ محیط زیست، مدیریت مصرف انرژی و هم چنین حمایت از طرح‌های کاهش مصرف انرژی را به عنوان اولویت سازمانی خود برگزیده است.

در این راستا، برخی اقدامات انجام شده توسط این شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی، به شرح زیر می‌باشد:

(( درحال بارگذاری ))

بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.