جست و جو

اینستاگرام

فیسبوک

تلگرام

021-44224658

sales@farasarma.co

تقدیر،شکایات و تقاضاها

فرا سرما > تقدیر،شکایات و تقاضاها

فراسرما از بدو شروع همواره معتقد به ” انجام کار صحیح” بوده و ارزش ویژه ای به این مهم قائل است . این معیار در تمامی تصمیم گیری ها و عملکردهای فراسرما دیده شده است. به همین دلیل این بخش را برای ارتقاء جایگاه خود ، کالا و مشتری اجرا نموده است.

تقدیر، شکایات و تقاضاها

بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.